Gov Jam, czyli projektowanie usług publicznych w pigułce.

10 czerwca, 2018

Szybki kurs z projektowania usług publicznych

W dniach 6-7 czerwca br. po pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty z projektowania usług publicznych w ramach międzynarodowej inicjatywy Government Jam 2018. 

Jam to intensywne warsztaty, podczas których zespoły szukały rozwiązania na zdefiniowany wcześniej problem związany z usługami publicznymi.  Pracując w myśl podejścia projektowego (ang. Design Thinking) i wykorzystując narzędzia z wachlarza projektanta usług.

Podczas tych facylitowanych warsztatów uczestnicy stawiali odbiorcę-obywatela w centrum oraz współtworzyli z nim nową wartość. Podczas procesu projektowego przechodzili przez poszczególne fazy: badania, definiowanie problemów, szukania rozwiązań i prototypowania ich. Zamiast niepewnych założeń pytali się obywateli o ich potrzeby i problemy.  Zamiast przekonywać ich do swoich pomysłów, buduwali interaktywne prototypy, która pozwały im wypróbować dane rozwiązania w praktyce, tym samym dostarczyć wartościowej informacji zwrotnej.

Przez dwa te dwa dni uczestnicy przechodzili przez proces nieustannego rozpoznawania potrzeb obywateli, przyszłych użytkowników usług oraz ulepszania i dostosowania rozwiązania do realnych ich potrzeb. Poprzez testowanie swoich pomysłów dążyli do obniżania ryzyka wdrożenia nietrafionego pomysłu oraz zyskiwali pewność co do właściwego wydawania środków publicznych.

W warsztatach brali udział pracownicy Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Starostwa Ostrów Wielkopolski. Warsztaty odbywały się w sali Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.